Cập nhập đầy đủ các bộ số đề từ 00 đến 99 dành cho người chơi

Cập nhập đầy đủ các bộ số đề từ 00 đến 99 dành cho người chơi

Nếu muốn biết được các cầu lô và tìm được gợi ý hay mỗi ngày thì nên đọc qua các bộ số đề từ 00 đến 99. Danh sách tổng hợp những bộ số đề đẹp được cung cấp bởi nhà cái SODO66 sẽ giúp bạn xác định được các dàn đề chính xác hơn và cải thiện tỷ lệ thắng cược của mình.

Cập nhập đầy đủ các bộ số đề từ 00 đến 99 dành cho người chơi
Cập nhập đầy đủ các bộ số đề từ 00 đến 99 dành cho người chơi

Danh sách bộ đề đẹp từ 00-10

Để bắt đầu tìm hiểu về bộ số đề từ 00 đến 99 thì hãy tham khảo các bộ số từ 00-10. Mỗi bộ số này sẽ đi kèm với những con đề đẹp khác nhau, chính xác là:

 • Bộ số đề 00: gồm dàn đề đẹp 4 số 00,05,50,55
 • Bộ số đề 01: gồm dàn đề đẹp 8 số 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ số đề 02: gồm dàn đề đẹp 8 số 02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ số đề 03: gồm dàn đề đẹp 8 số 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ số đề 04: gồm dàn đề đẹp 8 số 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ số đề 05: gồm dàn đề đẹp 4 số 05,50,00,55
 • Bộ số đề 06: gồm dàn đề đẹp 8 số 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ số đề 07: gồm dàn đề đẹp 8 số 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ số đề 08: gồm dàn đề đẹp 8 số 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ số đề 09: gồm dàn đề đẹp 8 số 09,90,04,40,59,95,54,45

Danh sách bộ đề đẹp từ 21-30

Tương tự như với bộ đề 10-20, ở đây bạn cũng sẽ nhận được gợi ý cho bộ số đề đẹp từ 21-30. Chính xác là những con số đề dưới đây.

 • Bộ số đề 10: gồm 8 số 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ số đề 11: gồm 4 số 11,16,61,66
 • Bộ số đề 12: gồm 8 số 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ số đề 13: gồm 8 số 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ số đề 14: gồm 8 số 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ số đề 15: gồm 8 số 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ số đề 16: gồm 4 số 16,61,11,66
 • Bộ số đề 17: gồm 8 số 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ số đề 18: gồm 8 số 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ số đề 19: gồm 8 số 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ số đề 20: gồm 8 số 20,02,25,52,70,07,75,57

>>> Xem thêm: Công thức lô đề hàng đầu đến từ cao thủ soi cầu xsmb

Danh sách bộ đề đẹp từ 21-30

Danh sách bộ đề đẹp từ 21-30
Danh sách bộ đề đẹp từ 21-30

Tiếp đến, trong bộ số đề từ 00 đến 99 sẽ là những sự lựa chọn có sẵn từ 21-30, bao gồm:

 • Bộ 21: gồm dàn đề đẹp 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22: gồm dàn đề đẹp 22,27,72,77
 • Bộ 23: gồm dàn đề đẹp 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24: gồm dàn đề đẹp 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25: gồm dàn đề đẹp 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26: gồm dàn đề đẹp 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27: gồm dàn đề đẹp 27,72,22,77
 • Bộ 28: gồm dàn đề đẹp 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29: gồm dàn đề đẹp 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ 30: gồm dàn đề đẹp 30,03,35,53,80,08,85,58

Danh sách bộ đề đẹp từ 31- 40

Danh sách bộ đề đẹp từ 31- 40 sẽ bao gồm:

 • Bộ 31: với 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32: với 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33: với 33,38,83,88
 • Bộ 34: với 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35: với 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36: với 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37: với 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38: với 38,83,33,88
 • Bộ 39: với 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ 40: với 40,04,45,54,90,09,95,59

Danh sách bộ đề đẹp từ 41-50

Nếu muốn chọn đề đẹp từ bộ 41 cho đến 50 thì chỉ cần lưu ý đến các con số sau:

 • Bộ đề 41: sẽ có 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ đề 42: sẽ có 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ đề 43: sẽ có 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ đề 44: sẽ có 44,49,94,99
 • Bộ đề 45: sẽ có 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ đề 46: sẽ có 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ đề 47: sẽ có 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ đề 48: sẽ có 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ đề 49: sẽ có 49,94,44,99
 • Bộ đề 50: sẽ có 50,05,55,00

Danh sách bộ đề đẹp từ 51-60

Danh sách tiếp theo cũng tương tự như các bộ số đề từ 00 đến 99 trên đây, đó là:

 • Bộ đề 51: gồm có 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ đề 52: gồm có 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ đề 53: gồm có 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ đề 54: gồm có 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ đề 55: gồm có 55,50,05,00
 • Bộ đề 56: gồm có 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ đề 57: gồm có 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ đề 58: gồm có 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ đề 59: gồm có 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ đề 60: gồm có 60,06,65,56,10,01,15,51

Danh sách bộ đề đẹp từ 61-70

Danh sách bộ đề đẹp từ 61-70
Danh sách bộ đề đẹp từ 61-70

Gợi ý dành cho bộ đề đẹp từ 61-70 cũng được cập nhập như sau

 • Bộ 61: chính xác là 61,16,66,11
 • Bộ 62: chính xác là 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63: chính xác là 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64: chính xác là 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65: chính xác là 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66: chính xác là 66,61,16,11
 • Bộ 67: chính xác là 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68: chính xác là 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69: chính xác là 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ 70: chính xác là 70,07,75,57,20,02,25,52

Danh sách bộ đề đẹp từ 71-80

Danh sách bộ đề đẹp từ 71-80 sẽ có:

 • Bộ 71: gồm 8 số 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72: gồm 4 số 72,27,77,22
 • Bộ 73: gồm 8 số 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74: gồm 8 số 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75: gồm 8 số 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76: gồm 8 số 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77: gồm 4 số 77,72,27,22
 • Bộ 78: gồm 8 số 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79: gồm 8 số 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ 80: gồm 8 số 80,08,85,58,30,03,35,53

>>> Xem thêm: Công thức soi cầu bạch thủ miền bắc đơn giản, chính xác

Danh sách bộ đề đẹp từ 81-90

Nếu là dàn đề từ 81-90 thì chỉ cần chọn đánh:

 • Bộ 81: là tập hợp 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82: là tập hợp 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83: là tập hợp 83,38,88,33
 • Bộ 84: là tập hợp 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85: là tập hợp 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ 86: là tập hợp 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87: là tập hợp 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88: là tập hợp 88,83,38,33
 • Bộ 89: là tập hợp 89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ 90: là tập hợp 90,09,95,59,40,04,45,54

Danh sách bộ đề đẹp từ 91-99

Cuối cùng là những gợi ý từ dàn đề 91-99:

 • Bộ 91: có đề số 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92: có đề số 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93: có đề số 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94: có đề số 94,49,99,44
 • Bộ 95: có đề số 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96: có đề số 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97: có đề số 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98: có đề số 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99: có đề số 99,94,49,44

Đó cũng chính là thông tin về bộ số đề từ 00 đến 99 mà bạn nên nắm. Tất cả đã được SODO66 tổng hợp một cách đầy đủ nhất, vậy nên trong những lần đặt cược tiếp theo thì bạn có thể dựa vào những gợi ý được đưa ra để bắt đầu thử sức ngay.